Κάποιες φορές στην επαγγελματική ζωή ενός ατόμου υπάρχουν πολλές νίκες, θετικές παράμετροι και κατακτημένες επιτυχίες ωστόσο μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι αντάξια των προσδοκιών ή των προσπαθειών του ή να μην είναι κάποιος αρκετά ανταγωνιστικός ή διεκδικητικός και να χρειάζεται κινητοποίηση και παρακίνηση.
Αν είστε λοιπόν κάποιος που χρειάζεται μια Στρατηγική απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, αυτό το πρόγραμμα Συμβουλευτικής για την ένταξη στην αγορά εργασίας σας αφορά.