Ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας είναι μια εξελικτική διαδικασία γεμάτη προκλήσεις, που απαιτεί υπομονή, επιμονή και μια προσεκτική διερεύνηση και αξιολόγηση του συνολικού δυναμικού, των αξιών, και των ενδιαφερόντων του ατόμου..

Oι νέοι παρά την έλλειψη εμπειριών και επαρκών γνώσεων, καλούνται σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής τους να λάβουν ορισμένες αρχικές σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά τη μετέπειτα πορεία τους.

H Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας είναι πολλά περισσότερα από απλή παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων. Πρόκειται για μια δυναμική, συνεργατική διαδικασία που δίνει στο συμβουλευόμενο τη δυνατότητα να εμπλακεί ενεργά στη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας του αλλά και της ζωής του γενικότερα. Επίσης τον βοηθάει πρώτα να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του και να μπορέσει να μεταβεί, ανάλογα με την επαγγελματική του ωριμότητα, σε ένα νέο πλαίσιο, το πλαίσιο της εργασίας.

Το Εξατομικευμένο Συμβουλευτικό Πρόγραμμα, που υλοποιούμε, βασίζεται σε ένα ολιστικό μοντέλο προσέγγισης, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και ενίσχυση των νέων στην αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων σταδίων της σταδιοδρομίας τους σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο

Απευθυνόμαστε σε μαθητές, σπουδαστές και προπτυχιακούς φοιτητές λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις στάσεις, τις αξίες και την ετοιμότητά τους για την διαδικασία λήψη απόφασης.

Με εξατομικευμένη υποστήριξη στοχεύουμε:

 • Στη διερεύνηση της αυτογνωσίας και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • Στην ενθάρρυνση της κρίσης και του συναισθήματος
 • Στην υποστήριξη της διαδικασίας λήψης απόφασης
 • Στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του ατόμου για κατάλληλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές

Μεθοδολογία:

 • Διερευνώνται τα ατομικά χαρακτηριστικά με τη χρήση ειδικών σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων (ερωτηματολόγια & τεστ κατάλληλα για κάθε περίπτωση) για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας
  • Ερμηνεύονται και αναλύονται συνδυαστικά και σε βάθος τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων στο πλαίσιο της ατομικής συμβουλευτικής
  • Σκιαγραφώνται οι καταλληλότεροι για το άτομο εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί τομείς
  • Παρέχεται ευρεία και σύγχρονη εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση για Ελλάδα και εξωτερικό, όπου αυτό χρειάζεται (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αγορά εργασίας).
  • Σχεδιάζεται η επαγγελματική σταδιοδρομία και η στρατηγική επίτευξης των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων
 • Ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται οι γονείς σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας

Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και επιμονή. Μπορεί να σας αποθαρρύνει ή να σας αγχώσει.

Εάν όμως κατανοήσετε τα ταλέντα σας και τους στόχους σας και διαχειρισθείτε σωστά το εύρος των πληροφοριών θα ανακαλύψετε την κατάλληλη για εσάς πορεία.

Εστιάζουμε σε εσάς σεβόμενοι την μοναδικότητα σας σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον !

 

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη