1Γεωργία Μαντζιάρα  ΜSc, Ψυχολόγος- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Έχει κάνει βασικές σπουδές Ψυχολογίας  στο τμήμα  Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και είναι απόφοιτη του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος  «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών επίσης.

Διαθέτει μεγάλη εργασιακή εμπειρία στη συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας. Είναι Σύμβουλος του Συμβουλευτικού Τμήματος  Σ.Τ.Ε.Π.  των Εκπαιδευτηρίων Δούκα από το 2001. Είναι συνεργάτης του κέντρου  Συμβουλευτικής, Προσανατολισμού και Εκπαίδευσης ΣΕΠ&Ε- Career Associates από το 1997 .

Έχει υλοποιήσει εξειδικευμένα προγράμματα Συμβουλευτικής Διαχείρισης Σταδιοδρομίας σε  ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και στους  Δήμους Αμαρουσίου και Αγίας Παρασκευής επί σειρά ετών. Υπήρξε Υπεύθυνη Απασχόλησης σε Κ.Ε.Κ. καθώς επίσης  και  στη διοργάνωση και υλοποίηση  προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων, όπως των στελεχών του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και σε πολλά άλλα Ήταν από τις πρώτες πιστοποιημένες Εκπαιδεύτριες Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου  Πιστοποίησης  και υλοποίησε   προγράμματα εκπαίδευσης   Εκπαιδευτών Ενηλίκων . Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα,  συνέδρια και δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Συμμετείχε  στην έρευνα εφαρμογής για τη σύσταση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΚΕΠ (1997). Έχει κάνει πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις σε διάφορους φορείς και εταιρείες με θέματα Διαχείρισης Σταδιοδρομίας.

Διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.
Είναι μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) και της Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Σ.Ε.Π.).
Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Αξιολογήτρια Ενηλίκων και μέλος του Εισαγωγικού Μητρώου Στελεχών Σ.Υ.Υ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Είναι μέλος των μητρώων  Ειδικών Συμβουλευτικής και Συμβούλων Δικτύων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη