Ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας σας είναι μια διαδικασία γεμάτη προκλήσεις. Σκεφτείτε την σταδιοδρομία σας ως μια διαδικασία, που διαρκεί όλη σας τη ζωή η οποία απαιτεί μια προσεκτική αξιολόγηση των αξιών, ικανονήτων και ενδιαφερόντων σας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι ελπίζουν ότι η εργασία τους θα εξασκεί τις ικανότητές τους, θα εξάπτει τα ενδιαφέροντά τους και θα ταιριάζει στην προσωπικότητά τους. Αυτό όμως δεν είναι μια απλή υπόθεση και σίγουρα δεν είναι μια τυχαία συγκυρία. Η Διαχείριση Σταδιοδρομίας είναι μια επιστημονική διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και συστηματική προσέγγιση από ειδικούς και έμπειρους επαγγελματίες που διαθέτουν τόσο τις τεχνικές και την κατάρτηση προσέγγισης όσο και την ευαισθητοποιήση που χρειάζεται συνάμα ένας νέος άνθρωπος για να λάβει την κατάλληλη για την προσωπικότητα και το όραμα του κατεύθυνση.