The Penguin Careers Guide” (2012) Oδηγός Επαγγελμάτων

Μετάφραση, Προσαρμογή & Επιμέλεια Mαρία Κουτσαύτη, 1η Έκδοση,
Εκδόσεις Study Smart