Οι υπηρεσίες υποστήριξης υπαλλήλων στις επιχειρησιακές αποφάσεις και αλλαγές (Outplacement) που υλοποιεί η εταιρεία ΣΕΠ&Ε – Career Associates σε συνεργασία με τις εταιρείες Οptimal Business Action και Synolic, έχουν σκοπό να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, διευκολύνοντας την υλοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων μέσα από την προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη σταδιοδρομίας των εργαζομένων.

Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, στην παροχή ενθάρρυνσης και υποστήριξης στην αναζήτηση νέας εργασίας σε εργαζόμενους που έχουν υποστεί απόλυση ή διακοπή της εργασίας τους ή ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο στόχος είναι η αλλαγή επαγγελματικής πορείας.