Η ΣΕΠ&Ε – Career Associates παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, που στοχεύουν στην επιλογή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους, τη δημιουργία αποτελεσματικών ατόμων ή ομάδων προσαρμοσμένων στο πνεύμα και τους προσανατολισμούς της κάθε επιχείρησης.

Όλες οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας διαθέτουν την ευελιξία να προσαρμόζονται στις ανάγκες, τους στόχους και το DNA της κάθε επιχείρησης, συμπεριλαμβάνοντας Συμβουλευτική για την επιλογή προσωπικού και στελεχών, την αξιολόγηση τους, το Career Development του ανθρωπίνου δυναμικού μιας επιχείρησης, το Outplacement σε μια συνολική προσέγγισή του, Coaching & Mentoring.

Στην Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, προετοιμάζονται ειδικά κι υψηλού επιπέδου Training Seminars: το Leadership Through People Skills, και το Teamwork Skills σε συνεργασία με την Αμερικάνικη εταιρεία Psychological Associates η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα επίσημα από την ΣΕΠ&Ε – Career Associates.