“ Διαχείριση Συναισθημάτων ”
Το σεμιναριακό πρόγραμμα  έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας των μαθητών μέσω της  ανάπτυξης της  συναισθηματικής νοημοσύνης, εφόδιο απαραίτητο σήμερα, για την μελλοντική προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

“Πώς να βελτιώσω την αυτοεικόνα-αυτοπεποίθησή μου”
Είναι γεγονός πώς ενώ τα νέα παιδιά έχουν το δυναμικό εκείνο που τους επιτρέπει  να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, παρ’ όλα αυτά, οδηγούνται πολλές φορές στο να «αμφισβητούν» τον ίδιο τους τον εαυτό, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούν αποτελεσματικά το δυναμικό τους.

“Άγχος: Αιτία αυτοκαταστροφής ή πηγή έμπνευσης;”
«Τι είναι το άγχος; Σωματικές και συναισθηματικές διαστάσεις»
«Εποικοδομητική διαχείριση του άγχους μας»
«Έκφραση του άγχους με στόχο την αυτοβελτίωσή μας»

“Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής”
Πρόκειται για μία ψυχο-εκπαιδευτική ομάδα που απευθύνεται  σε μαθητές Λυκείου, και που βασίζεται στο γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο. Έχει αναπτυχθεί από τους Clarke & Lewinsohn και είναι προσαρμοσμένο για εφήβους.

“Managing bullying effectively”
Τhe seminar will broaden youngsters’ understanding of why bullying occurs and will teach and train them to respond to bullying effectively and non-aggressively.

“Anxiety management”
Τhe course will give youngsters an understanding of what anxiety is, how it affects people and it will teach youngsters how to manage anxiety effectively.

“Confidence-building”
The seminar will give youngsters (a) an age-appropriate understanding of the nature of self-confidence & self-esteem and (b) tools to improve self-confidence.