Στόχος του προγράμματος είναι η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών  αναγκών
• Έγκυρη πληροφόρηση για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, τις ειδικότητες που προσφέρουν, το ακαδημαϊκό τους επίπεδο, το βαθμό αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τους τίτλων και το κόστος σπουδών
• Αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Ιδρυμάτων με βάση τα προσωπικά δεδομένα και απαιτήσεις
• Συμβουλευτική υποστήριξη στην συμπλήρωση των αιτήσεων που απαιτούνται
• Υποστήριξη στη συγγραφή των personal statements και των essays που ζητούν τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Υποστήριξη στη συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και συστατικών επιστολών
• Υποστήριξη/ενημέρωση στην αναζήτηση υποτροφιών

Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας παρέχονται επίσης :

• OXBRIDGE – εξειδικευμένη προετοιμασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής στα Πανεπιστήμια του Cambridge and Oxford.
• Medical Consulting – ολοκληρωμένες υπηρεσίες για foundation program, υποστήριξη για αίτηση σε medical specialty training, ή εύρεση εργασίας στο NHS, UK, με ένα δίκτυο από εξειδικευμένους γιατρούς στη Μεγάλη Βρετανία στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

 

 

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη