Η συνεργάτης μας Μαρία Καλογερά (Msc, Chartered MCIPD, Member of ICG) Σύμβουλος Καριέρας, με πολυετή εμπειρία στη Διοίκηση προσωπικού σε καταξιωμένες εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας και εξειδίκευση στις μεθόδους επιλογής προσωπικού (graduate and professional recruitment) προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όσους επιθυμούν να βρουν δουλειά στο εξωτερικό:

  • Παρουσιάση των διαφορετικών τρόπων ευρέσεως εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία
  • Αξιολόγηση της μέχρι τώρα εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας και ικανοτήτων, και προσδριορισμός κατάλληλων θέσεων εργασίας στο εξωτερικό καθώς και τρόπων διεκδίκησής τους
  • Υποστήριξη στη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων, βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής
  • Προετοιμασία για την επαγγελματική συνέντευξη και προσομοίωση συνέντευξης.