Έχοντας ως προϋπόθεση το ασφαλές και υποστηρικτικό συμβουλευτικό πλαίσιο και δίνοντας έμφαση στη σχέση Συμβούλου – Συμβουλευόμενου, με τον απαιτούμενο σεβασμό, την αποδοχή και την ενσυναίσθηση που απαιτείται, στο κέντρο ΣΕΠ&Ε – Career Associates παρέχεται συμβουλευτική ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΓΟΝΕΩΝ.

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία το άτομο έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του, αποκτά την επίγνωση των συναισθηματικών του αναγκών και θέτει στόχους που θα το βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματός του καθώς και στην προσωπική του ωρίμανση και αυτοπραγμάτωση.