Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων
Η αξιοπιστία, εγκυρότητα, καθώς και η ορθή χρήση των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων υποδηλώνουν τον επαγγελματισμό του ειδικού και τον σεβασμό προς τον αποδέκτη.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ASSERTIVENESS TRAINING)
Το σεμινάριο αυτό εστιάζεται περισσότερο στην πρακτική εφορμογή και όχι τόσο στη θεωρία της διεκδικητικότητας.

Εισαγωγικό Πρόγραμμα “Το σύστημα NLP ως εργαλείο Coaching”

ο NLP (Neuro Linguistic Programming – Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός) δίνει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα, με εξειδικευμένες και επιλεγμένες τεχνικές ανάλογα με το θέμα μελέτης, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τρόπο που χειρίζονται καταστάσεις στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και δραστηριοποιούνται.