Γέφυρα για τον σύγχρονο κόσμο της εργασίας” (2022) Oδηγός Επαγγελμάτων

Συγγραφή, Προσαρμογή & Επιμέλεια Mαρία Κουτσαύτη, 1η Έκδοση,
Εκδόσεις Study Smart

 

Download: https://cutt.ly/AFMd0XM