ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ (ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ TΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Posted By admin / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / No Comments

 

Ο Οδηγός Επαγγελμάτων Γέφυρα για τον σύγχρονο κόσμο της εργασίας, αποτελεί μια τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη συλλογή του βασικού χάρτη επαγγελμάτων που υπάρχουν σήμερα, αλλά και ειδικοτήτων που αναδύονται μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα. Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο εργαλείο πληροφόρησης για τους νέους ανθρώπους, δίνοντας έμφαση στο βασικό περιεχόμενο και αντικείμενο του κάθε επαγγέλματος με μια προοπτική σύνδεσής του με τις ανάλογες εκπαιδευτικές επιλογές, αλλά και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Download: https://cutt.ly/AFMd0XM

Συγγραφή, Προσαρμογή & Επιμέλεια Mαρία Κουτσαύτη,
1η Έκδοση, Εκδόσεις Study Smart

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη