Στόχος των υπηρεσιών Outplacement που υλοποιεί η εταιρεία  Career Associates σε συνεργασία με τις εταιρείες Οptimal Business Action και Synolic, με εξειδικευμένη ομάδα Συμβούλων και μεγάλη εμπειρία στον χώρο, είναι η κατάλληλη προετοιμασία & μεθοδευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των στελεχών/εργαζομένων που αποχωρούν από μια επιχείρηση για την ομαλότερη μετάβασή τους σ’ ένα νέο χώρο δραστηριοποίησης (π.χ. εργασία, αλλαγή κατεύθυνσης)

Πρόκειται για μια ευέλικτη, προσωποποιημένη λύση που αφορά στην αξιολόγηση του δυναμικού τους στην αγορά εργασίας, στο σχεδιασμό πλάνου επαγγελματικής ανάπτυξης, στην υποστήριξη στη σύνταξη βιογραφικού, στην ενημέρωση για την αγορά εργασίας, στην προετοιμασία στις τεχνικές συνέντευξης και κυρίως στην ενεργή αναζήτηση εργασίας ή ακόμα και μιας νέας μορφής απασχόλησης .

Η Φιλοσοφία μας, βασίζεται στην ισχυρή πεποίθηση ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται με έναν διακριτικό και αυστηρώς προσωπικό τρόπο, και θεωρείται αναγκαία η εξειδίκευση των υπηρεσιών ανάλογα με τις προσωπικές του/της ανάγκες (εξατομικευμένη προσέγγιση).

Μεθοδολογία:

  • Διερεύνηση αναγκών – Προσδιορισμός , των προτεραιοτήτων και των αναγκών του συμμετέχοντα
  • Αξιολόγηση των προσωπικών αναγκών , αξίων και του δυναμικού του (αυτογνωσία) μέσω ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων
  • Ανάπτυξη ρεαλιστικών στόχων για νέες μορφές απασχόλησης & σταδιοδρομίας
  • Ενημέρωση & πρόσβαση σε ευκαιρίες στην αγορά εργασίας μέσω ενός αποτελεσματικού επαγγελματικού δικτύου επαφών
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης με δομημένα σύγχρονα εργαλεία & τεχνικές αναζήτησης εργασίας & επαγγελματικής δικτύωσης
  • Συναισθηματική/ψυχολογική υποστήριξη – Ουσιαστική αντιμετώπιση των έντονων συναισθημάτων άγχους & απογοήτευσης που ίσως βιώνονται αυτήν την χρονική περίοδο
Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη