Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην επιλογή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του, προσαρμοσμένες στο πνεύμα, την κουλτούρα και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Επιλογή στελεχών και Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού με τη χρήση   ψυχομετρικών εργαλείων και προσωπικών συνεντεύξεων. Στόχος είναι η γρήγορη και αποτελεσματική αξιολόγηση των ατομικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών του υποψηφίου, σε σχέση όχι μόνο με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, αλλά και με την προοπτική εξέλιξης.
  • Career Development για τη στήριξη των εργαζομένων στην επαγγελματική τους   ανάπτυξη μέσα στην επιχείρηση
  • Coaching and Mentoring
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια /workshops: Επιμόρφωση επαγγελματιών, των οποίων το αντικείμενο εργασίας απαιτεί ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιούνται Συμβουλευτικά Προγράμματα Διαχείρισης Σταδιοδρομίας για τα παιδιά των εργαζομένων σε αυτές.

 

 

 

 

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη