Έχοντας ως προϋπόθεση το ασφαλές και υποστηρικτικό συμβουλευτικό πλαίσιο και δίνοντας έμφαση στη σχέση Συμβούλου –Συμβουλευόμενου, με τον απαιτούμενο σεβασμό, την αποδοχή και την ενσυναίσθηση που απαιτείται, παρέχεται συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΓΟΝΕΩΝ.

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία το άτομο έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του, αποκτά επίγνωση των συναισθηματικών του αναγκών και θέτει στόχους που θα το βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματός του, στην προσωπική του ωρίμανση και στην αυτοπραγμάτωσή του.

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη