Η συνεργάτης μας, Μαρία Καλογερά (MSc, Chartered MCIPD, Member of ICG) Σύμβουλος Καριέρας, με πολυετή εμπειρία στη Διοίκηση Προσωπικού σε καταξιωμένες εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας και εξειδίκευση στις μεθόδους επιλογής προσωπικού (graduate and professional recruitment), προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όσους αναζητούν εργασία ο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία:

  • Παρουσίαση των διαφορετικών τρόπων ευρέσεως εργασίας
  • Αξιολόγηση της μέχρι τώρα εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας και ικανοτήτων, και προσδιορισμός κατάλληλων θέσεων εργασίας στο εξωτερικό καθώς και τρόπων διεκδίκησής τους
  • Υποστήριξη στη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων, βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής
  • Προετοιμασία για την επαγγελματική συνέντευξη και προσομοίωση συνέντευξης.

 

 

 

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη