Απευθύνεται σε ενηλίκους που, βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής ή επανασχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καλούνται να πάρουν κρίσιμες επαγγελματικές αποφάσεις ή αναζητούν εργασία.

Μέσα από μια σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία με ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία και εξατομικευμένη συμβουλευτική, οι συμβουλευόμενοι οριοθετούν τις προτεραιότητες τους, αξιολογούν την δυναμική τους στην αγορά εργασίας και προσδιορίζουν ένα νέο πλάνο δράσης συνεκτιμώντας την παρούσα κατάσταση.

Παρέχοντας το απαιτούμενο πλαίσιο, συμβουλευτικής καθοδήγησης και πληροφόρησης, καθορίζεται η στρατηγική της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και διερευνάται ο κατάλληλος χώρος εργασίας σε σχέση με την κουλτούρα τους

Μεθοδολογία:

  • Διερεύνηση αναγκών και αξιών και επανεκτίμηση τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της πραγματικότητας στην οποία βρίσκονται
  • Διερεύνηση των ατομικών χαρακτηριστικών μέσα από εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία
  • Προσδιορισμός των επαγγελματικών επιλογών, ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, συμβουλευτική υποστήριξη και ενθάρρυνση του ατόμου για την υλοποίηση των επαγγελματικών του στόχων
  • Διερεύνηση του κατάλληλου χώρου εργασίας σε σχέση με την κουλτούρα του συμβουλευόμενου
  • Ανάπτυξη Τεχνικών αναζήτησης εργασίας (συγγραφή του κατάλληλου βιογραφικού, τεχνικές αποτελεσματικής διεξαγωγής της συνέντευξης)
  • Δημιουργία Career Portfolio (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή)
Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη