“Global Career Development Facilitator (GCDF) – Career Consultants”

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

gcdfYπό την αιγίδα του ΝΒCC International & CCE

Η πιστοποίηση GCDF παρέχει τα ποιοτικά πρότυπα, την εξειδικευμένη εκπαίδευση,  τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις των Career Consultants  με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας. Οι Career Consultants που φέρουν τον διεθνή τίτλο πιστοποίησης GCDF  ανταποκρίνονται σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο για τη μέγιστη δυνατή εργασιακή του απόδοση, την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του αλλά και ικανοποίηση του ιδίου του συμβουλευόμενού τους.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα εκπαιδεύονται μέσω θεωρίας και πρακτικής με εποπτεία και με σύγχρονες διαδραστικές εκπαιδευτικές μεθόδους (ανάλυση περιστατικών, ασκήσεις, role playing κ.α) και λαμβάνουν έντυπο υλικό καθώς και προαιρετική βιβλιογραφία κι αρθογραφία.
Κάποιοι από τους τομείς εκπαίδευσης τους αφορούν στις δεξιότητες Επικοινωνίας & στη Διαδικασία Συμβουλευτικής στη Γνώση και χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και ασκήσεων σχετικών με την επαγγελματική ανάπτυξη και Συμβουλευτική διαχείρισης σταδιοδρομίας, σε δεοντολογικά και νομικά θέματα καθώς και στη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας του GCDF. Εκπαιδεύονται επίσης στις σύγχρονες μεθοδολογίες, τεχνικές επαγγελματικής ανάπτυξης & αναζήτησης εργασίας  καθώς και στην εποπτεία.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Συμβούλους επιχειρήσεων, Συμβούλους σταδιοδρομίας και εργασίας, Coaches, Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς και γενικά σε επαγγελματίες των κοινωνικών/ανθρωπιστικών σπουδών δίνοντας τους γνώσεις και δεξιότητες που διευρύνουν τον ορίζοντα της επαγγελματικής τους πρακτικής και δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο εργασίας.

Ένα σύντομο ιστορικό του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος GCDF

Το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα GCDF (Global Career Development Facilitator) ξεκίνησε το 1997 στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ του CCE (Center for Credentialing Education), NBCC (National Board for Certified Counselors), και του NCDA (National Career Development Association), και NOICC (National Occupational Information Coordinating  Committee). Το πρόγραμμα GCDF έχει εξελιχθεί και έχει επεκταθεί από τότε και ήδη  υλοποιείται στις ΗΠΑ, Καναδά, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Ιταλία,  Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα, Κύπρο,  Τουρκία, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα λαμβάνoντας υπόψη τους διεθνώς καθιερωμένους όρους και έννοιες της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας καθώς επίσης και τους εθνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες της κάθε χώρας .  Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 16.000 Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας GCDF διεθνώς.

Διεθνώς καταξιωμένοι οργανισμοί, όπως η UNESCO,  ILO (International Labour Organization), και OECD (Organization for Economic Co-operation and Development,) έχουν τονίσει οτι οι υπηρεσίες career consulting πρέπει να προσφέρονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες με εξειδικευμένη εκπαίδευση.

 

Tι είναι η Πιστοποίηση  GCDF Career Consultant
Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Career Consultant GCDF είναι μια εξειδικευμένη εκπαίδευση που στόχο έχει την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω σε θέματα Διαχείρισης Σταδιοδρομίας.

Οι Career Consultants, που φέρουν τον διεθνή τίτλο πιστοποίησης GCDF, ανταποκρίνονται σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο βασικός τους ρόλος είναι η υποστήριξη του στην διαδικασία της προσωπικής & επαγγελματικής του ανάπτυξης  για τη μέγιστη δυνατή εργασιακή του απόδοση αλλά και ικανοποίηση του.
Η νέα «πραγματικότητα της σταδιοδρομίας» που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ανασφάλεια και αυξανόμενη κινητικότητα καθιστά πλέον τον ρόλο αυτόν όχι μόνο επίκαιρο αλλά και απαραίτητο.

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια πρόκληση και για του ίδιους τους οργανισμούς καθώς η παραδοσιακή άποψη ότι η επαγγελματική ανάπτυξη  υποστηρίζει μόνο τους προνομιούχους εργαζομένους έχει πλέον ξεπεραστεί. Ενισχύοντας την αποδοτικότητα όλων των εργαζομένων  επηρεάζεται θετικά και η αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Διάρκεια και Δομή Προγράμματος
Το πρόγραμμα διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα και έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες. Mέρος της διδασκαλίας μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως (distant learning)

Η εκπαίδευση και πρακτική GCDF είναι στενά συνδεδεμένη με 12 βασικούς άξονες (core competencies).

GCDF Tομείς Ικανοτήτων (Core Competencies)

1.    Δεξιότητες Επικοινωνίας & Tεχνικές Συμβουλευτικής
2.    Αγορά Εργασίας
Νέες τάσεις στην Αγορά Εργασίας/Θέματα Κοινωνικής δικτύωσης
3.    Αξιολόγηση Ευαισθητοποίηση & εξοικείωση με τον τομέα της αξιολόγησης σε κατάλληλες πληθυσμιακές ομάδες στόχου.
4.    Συμβουλευτική διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων (Diversity Counseling)
5.    Δεοντολογικά και Νομικά Θέματα
Σε διεθνές επίπεδο
6.    Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Κατανόηση θεωριών, και τεχνικών επαγγελματικής ανάπτυξης όπως αυτά εφαρμόζονται
στη δια βίου ανάπτυξη, με βάση το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητα
7.   Στρατηγικές και Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας,   που αφορούν και ειδικές ομάδες ατόμων
8. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
-Προετοιμασία και ανάπτυξη υλικού για εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάσεις
-Διαχείριση & εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων & ανάπτυξη συνεργασιών
9. Διαχείριση Κρίσεων  – Mental Health Facilitator  Παρουσίαση Βασικών Αρχών με στόχο την ευαισθητοποίηση
10. Career Coaching – To σύστημα NLP ως εργαλείο Coaching Εφαρμογές στην Εκπαίδευση και στον χώρο των Επιχειρήσεων
11. Τεχνολογία Τεχνολογία – Κατανόηση και χρήση εφαρμογών software που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη μέσω Η/Υ
12. Consultation  Ευαισθητοποίηση σε θέματα εποπτείας των συμβουλευμένων με στόχο την βελτίωση της απόδοσης τους

Σε ποιους απευθύνεται
To πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Συμβούλους επιχειρήσεων, Συμβούλους σταδιοδρομίας και εργασίας, Coaches, Εργασιακούς Ψυχολόγους δίνοντας τους γνώσεις και δεξιότητες που διευρύνουν τον ορίζοντα της επαγγελματικής τους πρακτικής και δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο εργασίας.

Προϋποθέσεις & Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και εμπειρία τουλάχιστον 200 ωρών σε θέματα διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και consultancy.

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι
Η διδασκαλία γίνεται με συνδυασμό εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως εισηγήσεις, ανάλυση περιστατικών, ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, και άλλες. Οι συμμετέχοντες έχουν στην διάθεσή τους έντυπο υλικό. Βάσει του handbook αυτού αξιολογούνται. Δίδεται και επιπλέον προαιρετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Mέρος της διδασκαλίας μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως (distant learning)

 

mhf “Mental Health Facilitator (MHF)”

Σύντομο Πρόγραμμα Εκπαιδευσης

Συνεργασία NBCC International & World Health Organization (WHO)

H εκπαίδευση MHF παρέχει όχι μόνο επιστημονικές αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση θεμάτων  -προσωπικών, εργασιακών και κοινωνικο-οικονομικών-  που καλείται να διαχειριστεί ο σύγχρονος άνθρωπος τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Βελτιώνει την Πρόσβαση στη Φροντίδα
Προωθεί την ποιότητα και κυρίως δίνει τα εργαλεία για μια πιο ευαισθητοποιημένη προσέγγιση από τους MHF ζητημάτων που δημιουργούν κρίσεις στην καθημερινότητα. Θα μπορούσε να παραλληλιστεί με μια σειρά από εργαλεία εύχρηστα και αποτελεσματικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ζητήματα Ψυχικής Υγείας, που όχι μόνο δεν υποκαθιστούν τους επαγγελματίες του χώρου αλλά αντίθετα εκπαιδεύουν τους MHF πως να παραπέμπουν τους έχοντες ανάγκη στους επαγγελματίες αυτούς. Ο στόχος είναι η κατανόηση της ανάγκης για πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας. Ο ΜHF εκπαιδεύεται στην άμεση “διάγνωση” και υποστηρίζει το άτομο να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος του, να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις επερχόμενες πιθανές κρίσιμες καταστάσεις και θέματα όπως επαγγελματική εξουθένωση, προσωπικές δυσκολίες που προέρχονται από ενδογενείς ή εξωγενείς  καταστάσεις κ.α. και με ευαισθητοποίηση να παραπέμπει όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο.

Οι ΜHF παίρνουν βεβαίωση παρακολούθησης & συμπεριλαμβάνονται στο International MHF Directory.

Περιγραφή του Προγράμματος

Η Ψυχική Υγεία διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ποιότητα της ζωής και την παραγωγικότητα του ατόμου. Το MHF είναι ένα εντατικό  εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο να βελτιώνει τις δεξιότητες,  που χρειάζονται για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων που δημιουργούνται κάτω από ειδικές συνθήκες και επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Η εκπαίδευση MHF στοχεύει στην προετοιμασία των ατόμων για μια πληθώρα καταστάσεων σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο.
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό πως το πρόγραμμα αυτό δεν παρέχει επαγγελματικό τίτλο για τον χώρο της ψυχικής υγείας.
Όσοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες διατηρούν την αρχική  επαγγελματική τους ταυτότητα και προσθέτουν στην πρακτική τους δεξιότητες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Στόχος του Προγράμματος:
Η πρόληψη είναι καθοριστική:
Ο ΜHF εκπαιδεύεται στην άμεση “διάγνωση” και υποστηρίζει το άτομο να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος του, να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις επερχόμενες πιθανές κρίσιμες καταστάσεις και θέματα όπως επαγγελματική εξουθένωση (burnout), προσωπικές δυσκολίες που προέρχονται από ενδογενείς ή εξωγενείς  καταστάσεις κ.α.

Άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος:
•    Δεξιότητες άμεσης βοήθειας, ενεργητική ακρόαση και υποστήριξη
•    Συνειδητοποίηση και αξιοποίηση των αποθεμάτων και του δυναμικού του ατόμου
•    Ικανότητα λήψης άμεσης απόφασης και ενεργητική στάση στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων
•    Αντιμετώπιση άγχους & ψυχικών διαταραχών
•    Αντιμετώπιση καταστροφών
•    Υπηρεσίες ψυχικής βοήθειας στην κοινότητα
•    Κατάλληλη χρήση παραπομπής σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (όταν θεωρηθεί απαραίτητο)

Διάρκεια: 30 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται
To πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Συμβούλους επιχειρήσεων, Συμβούλους σταδιοδρομίας και εργασίας, Coaches, Οργανωτικούς Ψυχολόγους, σε άτομα που εργάζονται γενικά στο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους που σχετίζονται με τον άνθρωπο (αστυνομικοί, πυροσβέστες, φύλακες κ.λπ.).

Γιατί οι  MHF είναι  απαραίτητοι;
Το πρόγραμμα αυτό προσπαθεί να ΄΄διορθώσει΄΄ υπάρχουσες ανισορροπίες μεταξύ των αναγκών και των αποθεμάτων στο χώρο της ψυχικής υγείας, να γλυκάνει τις γωνιώδεις πλευρές και να ευαισθητοποιήσει.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι 450 εκατομμύρια άνθρωποι ζούνε χωρίς να έχουν καλυφθεί οι ανάγκες που επιτάσσει η ψυχική τους υγεία. Επίσης, ένας στους τέσσερις θα παρουσιάσει έντονο ψυχολογικό στρες και θα πληρούν τα κριτήρια διάγνωσης κάποιας ψυχικής νόσου.
Ακόμα και σε εύπορες κοινωνίες δεν υπάρχουν αρκετά άτομα  εκπαιδευμένα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Ανάγκες ψυχικής υγείας που δεν έχουν καλυφθεί στοιχίζουν τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.

Συνεργασία του NBCC-I (Natinal Board for Certified Counselors) & του WHO (World Health Organization)

 

Certified Supervision Professional

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εποπτεία
Υπό την αιγίδα του EBCC & CCE

Η εποπτεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σωστής άσκησης των υπηρεσιών όσων ασχολούνται με χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Πολλές φορές πέρα από αναγκαιότητα είναι και μια πολύτιμη παράμετρος για τους Συμβούλους Ψυχικής Υγείας να απευθύνουν σκέψεις, τυχόν ανησυχίες ίσως και να διανοίξουν τον ορίζοντα του γνωστικού τους πλούτου αλλά ακόμη και να αλλάξουν οπτική προσσέγισης για ένα θέμα ή έναν συμβουλευόμενό τους, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τον επόπτη του.
Η εποπτεία καθίσταται για όλους αυτούς τους λόγους εξαιρετικά σημαντική. Σε αυτό το ευαισθητοποιημένο και επιστημονικά επαρκές πλαίσιο η NBCC Greece υπό την αιγίδα του European Board for Certified Counselors  (EBCC) και του Center for Credentialing & Education (CCE) διεξάγει την πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Εποτεία με το εντατικό πρόγραμμα CERTIFIED SUPERVISION PROFESSIONAL.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CERTIFIED SUPERVISION PROFESSIONAL δίδονται  τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να βοηθήσουν άλλους επαγγελματίες να βελτιώσουν τις τεχνικές τους, να αποσαφηνίσουν στόχους και μεθόδους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα CERTIFIED SUPERVISION PROFESSIONAL είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πρωτοποριακό αλλά ταυτόχρονα είναι εντατικό και διεξάγεται σε 3 στάδια

1ο στάδιο: Προετοιμασία ενός μηνός πριν την τριήμερη εκπαίδευση.
Σε αυτό το στάδιο αποστέλλεται από πριν στους συμμετέχοντες υλικό καθώς και  ασκήσεις τα οποία χρειάζεται να έχουν προτεοιμάσει πριν την τριήμερη εκπαίδευσή τους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ωριαία  προσωπική επικοινωνία μέσω skype με την εισηγήτρια.
Συνολική διάρκεια περίπου 10 ώρες.

2ο στάδιο: Τετραήμερη εκπαίδευση όπου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών
Συνολική Διάρκεια 24 ώρες.

3ο στάδιο: 2 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν το διδασκόμενο υλικό στην ατομική μελέτη κάποιας περίπτωσης (case study).
Στη συνέχεια ακολουθεί ανατροφοδότηση μέσω skype σε κάθε έναν συμμετέχοντα από την εισηγήτρια . Συνολική διάρκεια περίπου 5 ώρες.

Άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος:
•    Ο Ρόλος & οι λειτουργίες της Εποπτείας    •    Πολιτισμικά Θέματα στην Εποπτεία
•    Μoντέλα στην Εποπτεία    •    Ομαδική Εποπτεία
•    Επαγγελματική Ανάπτυξη    •    Νομικά και Ηθικά Θέματα
•    Μέθοδοι & Τεχνικές στην Εποπτεία    •    Αξιολόγηση
•    Θέματα στην Εποπτική Σχέση

Σε ποιους απευθύνεται:
Το πρόγραμμα CERTIFIED SUPERVISION PROFESSIONAL απευθύνεται σε GCDF’s, ΜΗF, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συμβούλους ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς, coaches & ΗR.

Προϋποθέσεις & Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα:
Τουλάχιστον ένα πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης  σε συναφή κλάδο και  τουλάχιστον 300 ώρες επαγγελματικής άσκησης σε όσους ζητούν την Πιστοποίηση.
Απλή βεβαίωση θα δοθεί σε όσους δεν διαθέτουν  300 ώρες επαγγελματικής άσκησης.

Γλώσσα διεξαγωγής: Το πρόγραμμα διεξάγεται στα Αγγλικά, & Ελληνική

Εισηγητές:
Dr. Amalia Stanciu, NCC, GCDF, ACS
Business Development Manager for the European Board for Certified Counselors.

Μαρία Κουτσαύτη, M.Sc., Master Trainer GCDF & MHF, CSP
Σύμβουλος Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
Director Career Associates & NBCC Greece

Xούγια Αγγελική, Μ.Α., Master Trainer GCDF & MHF, CSP
Ψυχολόγος, Οικογενεική Θεραπεύτρια
Αssociate Director NBCC Greece
Φορέας Υλοποίησης: ΝΒCC Greece

www.nbcc.gr, www.careerassociates.gr, email:ccd@hol.g

 

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη