“ Διαχείριση Συναισθημάτων ”

Περιγραφή:

Το σεμινάριο είναι βιωματικό. Θα πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες των 8-10 ατόμων

Το σεμιναριακό πρόγραμμα  έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας των μαθητών μέσω της  ανάπτυξης της  συναισθηματικής νοημοσύνης, εφόδιο απαραίτητο σήμερα, για την μελλοντική προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη.

Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

·          Αναγνώριση και διασαφήνιση των συναισθημάτων
·          Αποδοχή των συναισθημάτων
·          Κατανόηση των συναισθημάτων του ‘άλλου’
·          Διαχείριση των συναισθημάτων
·          Αντίληψη της διαφορετικότητας των συναισθηματικών αντιδράσεων απέναντι σε καθημερινά γεγονότα
·          Αντιμετώπιση έντονων συναισθηματικών καταστάσεων

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε μαθητές/τριες ηλικίας από 14-18 ετών

Διάρκεια: 9 ώρες

“Πώς να βελτιώσω την αυτοεικόνα-αυτοπεποίθησή μου”

Περιγραφή:

Είναι γεγονός πώς ενώ τα νέα παιδιά έχουν το δυναμικό εκείνο που τους επιτρέπει  να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, παρ’ όλα αυτά, οδηγούνται πολλές φορές στο να «αμφισβητούν» τον ίδιο τους τον εαυτό, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούν αποτελεσματικά το δυναμικό τους.

Το σεμινάριο είναι βιωματικό και έχει σκοπό την ενδυνάμωση της προσωπικότητας των εφήβων μέσω της  ανάπτυξης της  αυτοεκτίμησης και αυτοπεπποιθησής τους .

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα έχει της εξής δομή:

 «Αυτοεικόνα, αυτοαντίληψη, αυτοπεποίθηση: συσχετισμός-αλληλεπίδραση»

·          Oρισμός των εννοιών αυτοεικόνα –αυτοπεποίθηση
·          Πως διαμορφώνονται: τα βιώματα μας παίζουν καθοριστικό ρόλο: παραδείγματα
·          Πως μέσα από τις καθημερινές μας ενέργειες επιβεβαιώνουμε την εικόνα -αντίληψη- πεποίθηση που έχουμε για τον εαυτό μας.

 « Πως συστηνόμαστε στις προσωπικές μας σχέσεις»

·          Το μοντέλο του Harris “ Ι am ok-you are ok?” ανάλογα με την εικόνα εαυτού αισθανόμαστε ok ή όχι στις προσωπικές μας σχέσεις.
·          Παραδείγματα για μεγαλύτεροι κατανόηση

«Τρόποι / στρατηγικές βελτίωσης χαμηλής αυτοπεποίθησης για ποιοτικότερη ζωή»

·          Πώς να σταματήσουμε να προγραμματίζουμε την αποτυχία
·          Αναγνώριση ηττοπαθών συμπεριφορών
·          Ανάλυση αρνητικών σκέψεων
·          Αντικατάστασή των αρνητικών σκέψεων  με θετικές σκέψεις

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε μαθητές/τριες ηλικίας από 14-18 ετών

Διάρκεια: 6 ώρες

“Άγχος: Αιτία αυτοκαταστροφής ή πηγή έμπνευσης;”

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα έχει της εξής δομή:

«Τι είναι το άγχος; Σωματικές και συναισθηματικές διαστάσεις»

·          Ορισμός άγχους
·          Διαφορετικοί τρόποι που ο καθένας το βιώνει
·          Επιπτώσεις στο σώμα μας: ψυχοσωματικά συμπτώματα
·          Συναισθηματικές του διαστάσεις

 «Εποικοδομητική διαχείριση του άγχους μας»

·          Η διαχείριση των ψυχολογικών συμπτωμάτων: η απόσπαση προσοχής, η πρόκληση ανήσυχων σκέψεων και εικόνων

 «Έκφραση του άγχους με στόχο την αυτοβελτίωσή μας»

·          Η συστηματική χαλάρωση
·          Η διαχείριση των αποφυγών: τεχνικές λύσης προβλημάτων

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε μαθητές/τριες ηλικίας από 14-18 ετών

Διάρκεια: 6 ώρες

“Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής”

Περιγραφή:

Πρόκειται για μία ψυχο-εκπαιδευτική ομάδα που απευθύνεται  σε μαθητές Λυκείου, και που βασίζεται στο γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο. Έχει αναπτυχθεί από τους Clarke & Lewinsohn και είναι προσαρμοσμένο για εφήβους. Στην αρχή του προγράμματος θα δοθεί στον κάθε μαθητή από ένα τετράδιο εργασίας (student workbook) με υλικό για κάθε θεματική των συναντήσεων.

Σκοπός:

Η παρούσα ομάδα αποσκοπεί στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των μαθητών, μέσα από την εκμάθηση και άσκηση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, και στην υιοθέτηση λειτουργικών τρόπων χειρισμού αγχογόνων  καταστάσεων.  Βασίζεται στο σκεπτικό ότι εκπαιδεύοντας τους εφήβους σε νέους μηχανισμούς διαχείρισης των δυσκολιών, και ενισχύοντας το ρεπερτόριο των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, εξοπλίζονται με εργαλεία ενάντια στην εμφάνιση προβλημάτων και συναισθηματικών διαταραχών.

Στόχος:

Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές θα έχουν πάρει εργαλεία ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν στρεσσογόνες  καταστάσεις  και θα έχουν μάθει τρόπους να αμφισβητούν τις αρνητικές τους σκέψεις, ενδυναμώνοντας έτσι τον εαυτό τους ενάντια στις ψυχικές δυσκολίες.

Θεματικοί άξονες:

·           Ασκήσεις γνωριμίας
·          Διαχείριση των στρεσσογόνων καταστάσεων
·          Άγχος και διεργασία της σκέψης
·          Ο ρόλος των σκέψεων στα συναισθήματα και την συμπεριφορά
·          Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων
·          Αλλάζοντας τις αρνητικές σκέψεις σε θετικές
·          Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων
·          Μη ρεαλιστικός τρόπος ερμηνείας των γεγονότων
·          Ανακαλύπτοντας τις αρνητικές πεποιθήσεις
·          Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
·          Διατηρώντας τα οφέλη που έμαθα

Που Απευθύνεται: Σε έφηβους (10-12 άτομα)

Διάρκεια: 15 ώρες
Εισηγήτρια: Ισμήνη Καραγιάννη, MSc, Ψυχολόγος

“Managing bullying effectively”

Goals of seminar:

Τhe seminar will broaden youngsters’ understanding of why bullying occurs and will teach and train them to respond to bullying effectively and non-aggressively.

Description:

Bullying has become a widespread phenomenon in schools. Whilst schools are becoming increasingly aware of the occurrence of bullying and are beginning to take action sensitively and constructively, bullying continues to adversely affect many youngsters’ lives (e.g. by performing poorly academically, by suffering from mental health disorders like depression and anxiety, by resulting in school refusal, by adversely affecting self-esteem etc.) This course of seminars will enable youngsters who have been or are being bullied to understand why they are being bullied and will give them the thinking and practical tools to (a) withstand the effects of the bullying emotionally and psychologically and (b) respond to the incidence of bullying appropriately and effectively.

At the end of the seminars, youngsters will feel more confident in managing any bullying incidents.

Duration: Series of 6 sessions

Participants: youngsters 11-16 year olds

Instructor: Dr Katingo Hadjipateras-Giannoulis, Chartered Clinical Psychologist

“Anxiety management”

Goals of seminar:

Τhe course will give youngsters an understanding of what anxiety is, how it affects people and it will teach youngsters how to manage anxiety effectively.

Description:

These seminars aim to give youngsters an understanding of what anxiety is and how it affects people (in terms of bodily reactions, negative and destructive thinking as well as dysfunctional behaviours). During the course, the participants will also learn (a) that we can all manage anxiety given the appropriate tools and (b) how to use practical anxiety management strategies so that anxiety and stress are diminished.

At the end of the seminars, the youngsters will feel empowered to manage their anxiety effectively.

Duration: Series of 6 sessions

Participants: youngsters (11-13year olds &/or 14-16 year olds)
Instructor: Dr Katingo Hadjipateras-Giannoulis, Chartered Clinical Psychologist

“Confidence-building”

Goals of seminar:

The seminar will give youngsters (a) an age-appropriate understanding of the nature of self-confidence & self-esteem and (b) tools to improve self-confidence.

 Description:

This course of seminars will explore the nature of confidence and self-esteem & the reasons why one may not feel confident in managing situations and feelings (e.g. lack of assertiveness skills, poor social skills and/or social anxiety, poor communication skills, difficulty forming interpersonal relationships etc.) Through the introduction of practical strategies, participants will be taught and shown ways in which they can learn to think and behave more confidently.

At the end of the course, the youngsters will feel empowered to manage challenging situations with improved confidence.

Participants: children (9-11 year olds) & teenagers (12-15 year olds)/(16-18 year olds)

Duration: 12 hours
Instructor: Dr Katingo Hadjipateras-Giannoulis, Chartered Clinical Psychologist

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη