Νέος κύκλος της Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης Career Consultant – Global Career Development Facilitator (GCDF). Έναρξη 20 Οκτωβρίου 2017

Posted By admin / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / No Comments

Yπό την αιγίδα του ΝΒCC International & CCE

Στόχος του Προγράμματος
Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα GCDF είναι μια εξειδικευμένη εκπαίδευση που στόχο έχει να αναπτύξει σύγχρονες δεξιότητες, και γνώσεις πάνω σε θέματα συμβουλευτικής διαχείρισης σταδιοδρομίας. Οι Career Consultants, που φέρουν τον διεθνή τίτλο πιστοποίησης GCDF, ανταποκρίνονται κατάλληλα σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο βασικός τους ρόλος είναι η υποστήριξη του στην διαδικασία της προσωπικής & επαγγελματικής του ανάπτυξης για τη μέγιστη δυνατή εργασιακή του απόδοση αλλά και ικανοποίηση του.

Θεματικοί Άξονες:

  • Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης
  • Δεξιότητες Επικοινωνίας & Τεχνικές Συμβουλευτικής
  • Συμβουλευτική Διαφορετικών Πληθυσμιακών Ομάδων (Diversity Counselling)
  • Συμβουλευτική Διαχείρισης Σταδιοδρομίας και Εφαρμογές σε Διαφορετικές Ηλικιακές Ομάδες
  • Παρουσίαση Μεθόδων Αξιολόγησης – Ψυχομετρικά Εργαλεία
  • Νέες τάσεις στην Αγορά Εργασίας / Θέματα Κοινωνικής δικτύωσης
  • Στρατηγικές και Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας, που αφορούν και ειδικές ομάδες ατόμων
  • Career Coaching
  • Επαγγελματική Δεοντολογία και Νομικά Θέματα σε διεθνές επίπεδο
  • Consultation- Ευαισθητοποίηση σε θέματα εποπτείας των συμβουλευμένων με στόχο την βελτίωση της απόδοσης τους

Σε ποιους απευθύνεται: σε επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, Συμβούλους σταδιοδρομίας και εργασίας, Coaches, Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς και γενικά σε επαγγελματίες των κοινωνικών/ανθρωπιστικών σπουδών δίνοντας τους γνώσεις και δεξιότητες που διευρύνουν τον ορίζοντα της επαγγελματικής τους πρακτικής και δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο εργασίας.

Προϋποθέσεις/ Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και εμπειρία τουλάχιστον 200 ωρών σε θέματα διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και consultancy.
Έναρξη: 20 Oκτωβρίου 2017
Διάρκεια: 140 ώρες (θεωρία, ανάλυση περιστατικών, ασκήσεις, role playing και πρακτική με εποπτεία) Mέρος της διδασκαλίας γίνεται εξ αποστάσεως (distant learning)
Κόστος: 1400 ευρώ (Ιδιώτες)
1750 ευρώ (Εταιρείες) Το πρόγραμμα επιδοτείται από το ΛΑΕΚ
Τα δίδακτρα μπορούν να αποπληρωθούν:
Τμηματική καταβολή σε 4 ισόποσες δόσεις:
Προπληρωμή όλου του ποσού (έκπτωση 10%)
Έκπτωση 10 % στα συνολικά δίδακτρα όταν συμμετέχουν 2 άτομα και άνω από τον ίδιο φορέα/οργανισμό
Για 2 συμμετέχοντες από τον ίδιο φορέα/οργανισμό με ΛΑΕΚ και προπληρωμή όλου του ποσού (έκπτωση 15%)

Σημείωση
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: η Πιστοποίηση από το ΝΒCC-1 & & το εκπαιδευτικό υλικό με ειδική βιβλιογραφία
Φορέας Υλοποίησης: ΝΒCC Greece (Τηλέφωνα: 210-6891460 & 2106816850, www.nbcc.gr)

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη