“Χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων”

Περιγραφή:

Η αξιοπιστία, εγκυρότητα, καθώς και η ορθή χρήση των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων υποδηλώνουν τον επαγγελματισμό του ειδικού και τον σεβασμό προς τον αποδέκτη.

Βασικοί άξονες:

·          Παρουσίαση έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων και κριτήρια για την επιλογή κατάλληλων εργαλείων

·          Διάκριση ερωτηματολογίων και τεστ

·          Έλεγχος, μετάφραση, προσαρμογή και στάθμιση ψυχομετρικών εργαλείων

·          Χρήση εργαλείων σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες (target groups) και τρόποι εφαρμογής τους σε διαφορετικούς χώρους εργασίας

·          Η Συμβουλευτική Διαδικασία (αξιολόγηση, ερμηνεία, παρουσίαση αποτελεσμάτων, σύνδεση των αποτελεσμάτων με την πληροφόρηση)

·          Θέματα  Δεοντολογίας

·          Παρουσίαση και κατανόηση ερωτηματολογίων προσωπικότητας, ενδιαφερόντων και κινήτρων, καθώς  και τεστ       δεξιοτήτων

·          Παρουσίαση & ευαισθητοποίηση υπαρχόντων μεθόδων αξιολόγησης και άλλων ψυχομετρικών εργαλείων της ελληνικής αγοράς

·          Παρουσίαση και αξιοπιστία εργαλείων στο διαδίκτυο

·          Χορήγηση των ερωτηματολογίων και των τεστ της εταιρείας SHL μεταξύ των μελών της ομάδας

·          Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μεταξύ των μελών της ομάδας (peer supervision)

·          Μελέτη περίπτωσης (case study): Χορήγηση των ερωτηματολογίων και των τεστ σε ένα άτομο εκτός ομάδας.

·          Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της συμβουλευτικής διαδικασίας στην ομάδα. Συμπεριλαμβάνεται εποπτεία των περιστατικών

·          Τρόπος απόκτησης της άδειας χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων και έλεγχος αυτών

 

Παροχές:

o         έντυπο εκπαιδευτικό υλικό

o         Εποπτεία κατά την πρακτική άσκηση

o         άδεια χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων της εταιρείας SHL ( υπό προϋποθέσεις)

Λόγω του ύφους του σεμιναρίου, ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές & απόφοιτους Κοινωνικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς, σε επαγγελματίες που  απασχολούνται γενικότερα στο χώρο της Συμβουλευτικής και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,  και επιθυμούν να διευρύνουν  τον ορίζοντα της επαγγελματικής τους πρακτικής.

Ημέρες κα ώρες διεξαγωγής:  

Κάθε 2η Παρασκευή του μήνα (17.00 -21.00) και Σάββατο 9.00 -15.00

“Διεκδιτική Συμπεριφορά (Assertiveness Training)”

Περιγραφή:

Το σεμινάριο αυτό εστιάζεται περισσότερο στην πρακτική εφορμογή και όχι τόσο στη θεωρία της διεκδικητικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα:

Βασικοί άξονες:

·          Ορισμός διεκδικητικότητας και αυτοπεποίθησης

·          Η σχέση διεκδικητικότητας και αυτοπεποίθησης

·          Η διαφορά μεταξύ διεκδικητικότητας και μη- διεκδικητικότητας

·          Τρόποι για να γίνει κανείς πιο διεκδικητικός

·          Να μπορεί κανείς να λέει «ναι» και «όχι», «πρέπει» και «δεν πρέπει»

·          Μη λεκτική επικοινωνία και οπτική επαφή

·          Διεκδικητικότητα και επαφή με το σώμα

·          Τρόποι χειρισμού των συγκρούσεων με διεκδικητικό τρόπο

·          Τρόποι να απαντάει κανείς στις συγκρούσεις διεκδικητικά

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές & απόφοιτους Κοινωνικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς, σε επαγγελματίες που  απασχολούνται γενικότερα στο χώρο της Συμβουλευτικής και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,  και επιθυμούν να διευρύνουν  τον ορίζοντα της επαγγελματικής τους πρακτικής.

Διάρκεια: 60 ώρες

Εισαγωγικό Πρόγραμμα “Το σύστημα NLP ως εργαλείο Coaching”

Σύντομη περιγραφή:

Το NLP  (Neuro Linguistic Programming – Νευρο-γλωσσικός Προγραμματισμός) είναι ευρέως διαδεδομένος ως ένα πρωτοποριακό, εντυπωσιακό και πολλά υποσχόμενο σύστημα  στην σφαίρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της αξιοποίησης του δυναμικού των ανθρώπων.  Δίνει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα, με εξειδικευμένες και επιλεγμένες τεχνικές ανάλογα με το θέμα μελέτης, να  αποκτήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τρόπο που χειρίζονται καταστάσεις στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και δραστηριοποιούνται.

Θεματικοί Άξονες:

·          Τεχνικές για καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίον οι άνθρωποι σκέφτονται και ενεργούν, μαθαίνουν, υιοθετούν συμπεριφορές (τι κάνουν, πώς και γιατί), αλλάζουν.

·          Τεχνικές για ανάπτυξη του επιπέδου της διορατικότητας και της ευαισθησίας στην αντιληπτικότητά. Μαθαίνουμε να «πιάνουμε» λεπτομέρειες στα μηνύματα που μέχρι στιγμής φάνταζαν αόρατα.

·          Τεχνικές παρατήρησης και κατανόησης του τρόπου συμπεριφοράς των άλλων (πως διαμορφώνουν τις απόψεις τους, τι τους παροτρύνει να αποφασίσουν, να κάνουν κάτι, τι κεντρίζει το ενδιαφέρον τους ή τι τους κάνει να το χάσουν), και ενδυνάμωσης της επικοινωνίας μαζί τους.

·          Τρόποι για την ανάπτυξη ευελιξίας σκέψης που παραπέμπουν σε ευστροφία και ετοιμότητα λόγου.  Ξεπερνώντας αντιστάσεις, αντιδράσεις, αμηχανία, κακότροπες προκλήσεις.  Η δυναμική του τρόπου επιχειρηματολογίας, ανταπόκρισης  σε προκλήσεις.

·          Οι ερωτήσεις που εντυπωσιάζουν με την ποιότητα των απαντήσεων και την αποτελεσματικότητα τους, εστιάζουν γρήγορα στην ουσία της πληροφορίας προκαλούν δημιουργικά μια συζήτηση.

·          Δομές λόγου που προωθούν την ικανότητα της πειθούς, της διατύπωσης θέσεων και της προώθησης μηνυμάτων με ευελιξία και διεισδυτική κομψότητα και διαμορφώνουν ακόμη μεγαλύτερη άνεση στον τρόπο χειρισμού καταστάσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Μελετώντας σε βάθος τις τεχνικές του συστήματος NLP προσαρμοσμένο με τρόπο που να συμπεριλαμβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας, προσφέρεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους:

Να ξεχωρίσουν στο περιβάλλον τους για την αποτελεσματικότητά τους.

Να αποκτήσουν μεγαλύτερη οξυδέρκεια και διορατικότητα και να δίνουν λύση στα πιο επίμονα προβλήματα.

Να συμπεριλάβουν το σύστημα με επιδεξιότητα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποκτώντας ευελιξία στο χειρισμό καταστάσεων.

Να δημιουργούν για τον εαυτό σας και τους άλλους τα κατάλληλα πλαίσια που κατευθύνουν την επίτευξη στόχων και επιδιώξεων, και εξασφαλίζουν οικονομική και επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική ισορροπία και να επιταχύνουν τους ρυθμούς επιτυχίας στα θέματα που τους ενδιαφέρουν

Εισηγήτρια:
Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου, Phd  Licensed NLP Coach & Trainer

Βρείτε μας! πατήστε να δείτε τον χάρτη